ACARKENT KÜLTÜR MÜZİK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

 

                Acarkent Kültür Müzik ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Dernek Yönetim Kurulunun 09/03/2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı ile dernek merkezinde 27/03/2021 tarihinde saat 11.00 de salt çoğunluk ile, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 03/04/2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Acarkent Kültür Müzik ve Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu

 

Gündem:

1-            Açılış ve Yoklama

2-            Divan heyetinin seçimi

3-            Saygı Duruşu

4-            Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir-gider hesaplarının okunması ve müzakere edilmesi

5-            Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakere edilmesi

6-            Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi

7-            Tahmini bütçe görüşülmesi ve karara bağlanması

8-            Yeni denetim ve yönetim kurullarının seçimi

9-            Görüşler ve Dilekler

10-         Kapanış.